Adatkezelési szabályzat

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Név: Nagy Péter
Cím: 7025 Bölcske, Katona J. u. 21.
e-mail: dunamentifutok@gmail.com
Telefon: 30/2589714

Versenyeinkre való nevezés automatikusan szerződéskötést jelent a szervező és versenyző között. Ehhez a nevezéskor személyes adatokat kell megadni. Ezek célja a versenyző beazonosítása, kapcsolattartás, pénzügyi tranzakciók nyilvántartása. Ezen felül az e-mail címeket marketing célra is felhasználhatjuk (pl. tájékoztatás egyéb jövőbeni eseményeinkről, stb.). Amennyiben a versenyző kéri, a marketing célú felhasználást bármikor letilthatja.
Alapadatok:

Más versenyző benevezése

Családi és csoportos nevezés esetén csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez.

Adatfeldolgozó partnerünk

Versenyünkön chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnerünknek a versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat. Időmérőink az adatokat kizárólag a az esemény szervezője által meghatározott célra és módon dolgozza fel.

Rajt- és eredménylisták

Versenyünkön a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemény tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), rajtszámát. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez.
Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.
Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

Reklámcélú e-mailt csak annak küldünk, aki ezt nem tiltotta le korábban. Ez bármikor letiltható, illetve újra engedélyezhető, ezen igényeket e-mailben lehet jelezni.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk valamely fenti elérhetőségünkön keresztül, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.
Ha úgy véli, hogy problémájával kapcsolatban nem tettük meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.